Nuria – Kursy Hiszpańskiego, Tłumacz Hiszpańskiego

Kursy Języka Hiszpańskiego, Tłumaczenia.

W herbie Hiszpanii znajdują się godła królestw Kastylii, León, Aragonii i Nawarry. Królestwa te w średniowieczu zjednoczyły się przeciwko Maurom. Symbolami poszczególnych królestw są odpowiednio dla: Kastylii – zamek, León – lew, Aragonii – słupy, Nawarry – łańcuch. Na dole tarcz herbowych znajduje się kwiat granatu – symbol Grenady. Granada to ostatnia twierdza Maurów, zdobyta przez Hiszpanów w 1492 roku. Napis Plus ultra (łac. wciąż dalej) stanowi aluzję do odkrycia Nowego Świata przez Krzysztofa Kolumba. Dwie kolumny obok tarcz herbowych symbolizują Słupy Heraklesa, skały znajdujące się po obu stronach Cieśniny Gibraltarskiej. Opanowanie tych terenów miało istotne znaczenie strategiczne z punktu widzenia żeglugi morskiej. Słupy stanowią symbol siły Hiszpanii. Owalna tarcza w środku godła zawiera herb panującej hiszpańskiej dynastii z rodu Bourbon-Anjou (Burbonów-Andegawenów).

Escudo_de_Espa–a

Herb w obecnej formie został przyjęty w 1981 roku. Na przestrzenie dziejów ulegał wielokrotnie zmianom, było to związane z burzliwą historią Królestwa Hiszpanii. Na początku XX wieku herb Królestwa Hiszpanii był dwudzielny, z prawej heraldycznej umieszczony był kastylijski zamek, z lewej lew. Całość była uwieńczona koroną.

Herb republikański był bardzo podobny do obecnego, jedynie odróżniała go korona (burżuazji, a nie królewska), brak symboli dynastii i detale.

Za rządów generała Francisco Franco herb hiszpański przybrał nieco inną postać – tarczę herbową, która była bardziej rozbudowana niż obecna, trzymał czarny orzeł.