Nuria – Kursy Hiszpańskiego, Tłumacz Hiszpańskiego

Kursy Języka Hiszpańskiego, Tłumaczenia.

Język hiszpański, czyli język kastylijski (po hiszpańsku castellano), należy do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Obecnie szacuje się, że jest to trzeci język najpowszechniej używany na całym świecie. Dlatego umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim stwarza szereg możliwości. Według danych z 2006 roku posługuje się nim, jako językiem ojczystym, około 400 milionów osób na siedmiu kontynentach, najwięcej jednak w Amerykach Południowej i Północnej. Do tego jeszcze 100 milionów używa języka hiszpańskiego jako drugiego języka, natomiast liczba ludzi na całym świecie, w ogóle posługujących się językiem hiszpańskim, to ponad 0,5 miliarda.

Języka hiszpańskiego, jako języka urzędowego używa się w nastepujących krajach:

Królestwie Hiszpanii, Argentynie, Boliwii, Chile, Dominikanie, Ekwadorze, Gwatemali, Gwinei Równikowej, Hondurasie, Kolumbii, Kostaryce, Kubie, Meksyku, Nikaragui, Panamie, Paragwaju, Peru, Salwadorze, Urugwaju, Wenezueli.

Stanowi też jeden z języków urzędownych ONZ, Unii Europejskiej, UNESCO, Unii Afrykańskiej, Organizacji Państw Amerykańskich i Marcosur.

W stanie Nowy Meksyk i w Portoryko w Stanach Zjędnoczonych język hiszpański, obok języka angielskiego jest drugim językiem urzędowym.

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) – egzaminy państwowe z języka hiszpańskiego

Certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego, które otrzymuje się po zdaniu egzaminu państwowego to Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE). Wydaje je Instytut Cervantesa.

 • El Diploma de Español: Nivel Inicial

(na poziomie podstawowym, wcześniejszy Certificado Inicial de Español)

 • El Diploma de Español: Nivel Intermedio

(na poziomie średnim, wcześniejszy Diploma Básico de Español)

 • El Diploma de Español: Nivel Superior

(na poziomie najwyższym, wcześniejszy Diploma Superior de Español)

Egzaminy państwowe z języka hiszpańskiego (DELE) składają się z pięciu części badających różne kompetencje językowe:

 1. Comprensión de lectura (rozumienie tekstu)
 2. Expresión escrita (pisanie)
 3. Comprensión auditiva (rozumienie ze słuchu)
 4. Gramática y vocabulario (gramatyka i słownictwo); w DELE Inicial: Conciencia comunicativa (świadomość komunikacyjna)
 5. Expresión oral (mówienie)

Do zdania egzaminu państwowego z języka hiszpańskiego konieczne jest pozytywne zaliczenie wszystkich pięciu części. Z egzaminu DELE nie otrzymuje się ocen, egzamin można zaliczyć lub nie (apto / no apto). Wynik jest podawany w procentach.

 • Warszawa

Instytut Cervantesa ul. Nowogrodzka 22 w Warszawie

 • Kraków

Instytut Cervantesa ul. Kanonicza 12 w Krakowie

 • Częstochowa

Akademia Polonijna Instytut Praktycznej Nauki Języków Obcych ul. Pułaskiego 4/6 w Częstochowie

 • Sopot

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego ul. Armii Krajowej 119/121 w Sopocie

 • Lublin

Euro Edukacja ul. Narutowicza 41 w Lublinie

 • Łódź

Szkoła Języków Obcych PRIMA ul. Narutowicza 57 (Plac Dąbrowskiego) w Łodzi

 • Poznań

Studium Języków Obcych Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Niedziałkowskiego 18 w Poznaniu

 • Rzeszów

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych PROMAR INTERNATIONAL ul. Bohaterów 12 w Rzeszowie

 • Szczecin

Academia de Español Salamanca ul. 5 lipca 1 w Szczecinie

 • Wrocław

Uniwerystet Ekonomiczny Studium Języków Obcych ul. Drukarska 24a we Wrocławiu