Nuria – Kursy Hiszpańskiego, Tłumacz Hiszpańskiego

Kursy Języka Hiszpańskiego, Tłumaczenia.

Jeśli chcesz zostać członkiem KMT:

1) ze strony WWW
(http://www.stp.org.pl/pliki/1136290488Deklaracja_czlonkowska_KMT.pdf) ściągnij deklarację członkowską KMT, wydrukuj i wypełnij.

2) warunkiem członkostwa jest uzyskanie rekomendacji 2 członków KMT lub 1 członka rzeczywistego STP. Jeśli znasz kogoś w KMT/STP: poproś o udzielenie Ci rekomendacji (podpis w tabelce „Członkowie polecający” na pierwszej stronie Deklaracji). Jeśli nie znasz nikogo w KMT/STP: z wypełnioną deklaracją przyjdź na nasze spotkanie (każdy ostatni czwartek miesiąca, godz. 20.00, kawiarnia Bookhouse, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa) lub – jeśli mieszkasz poza Warszawą – skontaktuj się z nami mailowo (kmt@stp.org.pl, kmtstp@gmail.com). Dzięki temu lepiej się poznamy i z uzyskaniem rekomendacji nie powinno być problemu.

NB: oczywiście chcemy poznać też osoby, które samodzielnie uzyskały już rekomendację Przed złożeniem deklaracji w STP zapraszamy więc na jedno z naszych spotkań!

Nie wysyłaj do biura STP deklaracji bez podpisu członków polecających!

3) Podpisaną deklarację prześlij lub zanieś do biura STP (ul. Puławska 138a/2, 02-624 Warszawa), dołączając do niej 3 zdjęcia.

4) Opłać składkę członkowską (70 zł/rok) wpłacając ją na konto STP, w tytule umieszczając: KMT – składka za 2010 rok

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
ul. Puławska 138A/2, 02-624 Warszawa
VI O/PKO BP SA w Warszawie 48 1020 1068 0000 1002 0000 1537

5) Aby uzyskać legitymację – jeśli mieszkasz w Warszawie: udaj się do biura STP (najlepiej z wydrukowanym dowodem wpłaty składki) i na miejscu zapłać 30zł opłaty legitymacyjnej. Legitymacja zostanie Ci wydana w biurze STP. Jeśli mieszkasz poza Warszawą: zadzwoń do biura STP (tel. 022 825 09 04) i poproś o wysłanie Ci legitymacji pocztą i możliwości uregulowania opłaty legitymacyjnej.

6) Mając ważną legitymację możesz korzystać z pełni praw i przywilejów należnych członkowi KMT.

 Zapraszamy na comiesięczne spotkania Klubu!

Prezes KMT Karolina Nuria Czępińska